فراتر بیندیش!

مجری طرح های نوین شبکه

مرکز تماس

02632703242- 09126622392

شرکت پارت کوشان بسپار

دسته بندی پروژه ها

کرج , مصباح , ضلع جنوبی , پلاک 540

info@digimahan.ir

02632707759

شنبه تا پنجشنبه 9 تا 19

شرکت پارت کوشان بسپار

مشخصات پروژه

مشتری : شرکت پارت کوشان بسپار

مسئول پروژه : مهندس بزرگمهر

پروژه اجرایی : زیر ساخت شبکه و پشتیبانی

شروع : 15 مرداد 98
پایان : 28 خرداد 99