درباره ما

دیجی ماهان - فروشگاهی به وسعت ایران

مجموعه دیجی ماهان فعالیت حرفه ای خود را از سال 1386 در قالب پشیتبانی شبکه و زیر ساخت شرکت ها و بر طرف کردن نیاز های انفورماتیک آنها راه اندازی کرد .

با توجه به نیاز شرکت ها جهت تامین سیستم ها و زیر ساخت های مورد نیاز در صدد آن شدیم که فروشگاهی حضوری و دیجیتالی دیجی ماهان را راه اندازی کنیم.

امید است با یاری خداوند متعال بتوانیم در این راه سربلند و ثابت قدیم باشیم…